VOITERS OY


www.voiters.com email: voiters.oy@gmail.com puh.0400-692600


VUOKRAUSEHDOT


1. Vuokra-aika

Vuokra-aika sovitaan ennen sopimuksen solmimista jossa määritellään tarkoin

vuokrauksen alkaminen ja päättyminen sekä miten auto luovutetaan ja palautetaan.


2. Matkailuauton luovutus

Auto luovutetaan sovittuna ajankohtana jolloin auto tarkistetaan ja mahdolliset

vauriot tai puutteet merkitään ylös.


3. Vuokrauksen maksu/pantti

Vuokra maksetaan laskun mukaan jossa ilmenee myös varausmaksun suuruus sekä

panttimaksu. Varausmaksu on maksettava kahden päivän kuluessa laskun saamisesta

tai vuokraus voi peruuntua. Panttimaksu maksetaan vuokraajalle takaisin vuokrauksen

päätyttyä mikäli auto palautetaan puhdistettuna ja säiliöt tyhjennettynä/huuhdeltuna

eikä autoon ole aiheutunut vahinkoja.


4. Vuokraus sisältää

Vakutukset sekä liikenne- ja kaskovakuutuksen jossa omavastuu on 850,00 eur. kutakin

vahinkoa kohden. Hinta ei sisällä polttoainetta. Auto luovutetaan tanki täynnä ja

palautetaan tankattuna takaisin siten että viimeisen tankkauksen etäisyys luovutuspaikasta

ei ole kauempana kuin 30 km. Vuokraaja huolehtii itse kaasusta.


5. Matkailuauton käyttö

Tupakointi ja kotieläimien kuljetus on kielletty.

Ajoneuvoa saa kuljettaa vain sopimuksessa mainitut henkilöt.

Matkustaminen rajojen ulkopuolelle on mahdollista kunhan siitä sovitaan vuokraajan

kanssa mutta ei kuitenkaan Venäjälle eikä entisiin ns.itäblokin maihin.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokrauksen aikana mahdolliset ilma-ja

nestevajaukset sekä huolehtimaan akkujen varaustilan ( matkustamon ).

Mahdolisessa vahinkotapauksessa on aina välittömästi ilmoitettava vuokraajalle.

Liikennevahingosta on aina tehtävä ilmoitus poliisille joiden kirjaama todistus on

toimitettava vuokraajalle.

Myös autoon tulleet viat ym virheet on viipymättä ilmoitettava vuokraajalle.


6. Muita ehtoja

Auto on ehdottomasti palautettava sovittuna aikana siitäkin huolimatta että vuokraaja

ei ole pystynyt käyttämään sitä mahdollisen korjauksen vuoksi vuokrauksen aikana.

Matkailuauton vuokraajalta tarkistetaan luottotiedot.

Kuljettaja(t) sitoutuu allekirjoituksellaan henkilökohtaisesti korvaamaan autolle aiheutetut

vahingot, mikäli korvauksia ei saada perittyä yrityksiltä, suroilta ym. yhdistyksiltä, jotka

ovat ollet vuokraajina, sekä vahingot joita vakuutus ei korvaa.

.